Национална олимпиада

по информатика

Областен кръг

 


 
Съгласно календарния план областният кръг е предвидено да бъде проведен
на 6 февруари (събота) с начало 13:00 часа. Областният кръг се провежда
по региони в определени училища едновременно в цялата страна. Учениците
работят в контролирана среда с наличие на квестори. Националната комисия
поддържа компютърна проверяваща система, чрез която всеки състезател
изпраща своите решения по време на състезанието. Националната комисия
подготвя темите за областния кръг, които стават достъпни за състезателите
чрез компютърната система за дистанционно провеждане на състезанието.
 

 
Подробна информация за предстоящи и за минали състезания може да намерите в Инфос

Архив:

Семинар за ръководители на отбори по информатика, Узана, 25-27 септември 2020 г.
Общински кръг на НОИ, 23 януари 2021 г.
 


При затруднение за отварянето на сайта ИНФОС на
оригиналния му адрес (
www.math.bas.bg/infos)
проверете резервния линк:
bbr.math.bas.bg/infos

 


План - календар  

Емил Келеведжиев (keleved@gmail.com)
Последна промяна: 30 January, 2021 07:46:31