Национална олимпиада

по информатика

Общински кръг

 


 
Примерни теми, подготвени от Националната комисия за
общинския кръг на олимпидата по информатика, по възрастови групи:
 
A, B, C, D, E и всичките теми в общ архив
 
Забележка: за зад. B3 второто ограничение трябва да бъде 0 <= a[i] <= ...
 
Тестове и авторски решения: A.zip, B.zip, C.zip, D.zip, E.zip.
 
 

 
Подробна информация за завършилите турнири може да намерите в Инфос

Архив:

Семинар за ръководители на отбори по информатика, Узана, 25-27 септември 2020 г.
 

 


При затруднение за отварянето на сайта ИНФОС на
оригиналния му адрес (
www.math.bas.bg/infos)
проверете резервния линк:
bbr.math.bas.bg/infos

 


План - календар  

Емил Келеведжиев (keleved@gmail.com)
23 January, 2021 17:58:11