Национална олимпиада по

информатика, 2020 г.

Втори (областен) кръг

 


 
 
Tеми за възрастовите групи: A, B, C, D, E, ограничения
Всички теми в общ архив.

Таблица с текущото състояние на регистрацията.

Поправи и често задавани въпроси:

За зад. D1 - задраскваме от условието изречението: "Търсенето на подходящия символ за заместване
започва от началото на латинската азбука: ‘a’, ‘b’, ‘c’, …
"

За зад. Е2 - номерата 0,1,2 не са написани върху чашите, а във всеки момент показват позициите им, т.е.
най-лявата чаша има има номер 0, средната - номер 1 и най-дясната - номер 2.

За зад. B1 - подредени ли са теглата на предметите във входа - Отговор: НЕ

За зад. A3 - Възможно ли е графът да е мултиграф - Отговор: НЕ

За зад. B2 - Обърнете внимание, че всички операции са бинарни, т.е. не може да има
част от израз, която изглежда примерно така &-(-&+&).


Областният кръг на Националната олимпиада по информатика ще бъде проведен на
15 февруари 2020 г. (събота) с начало в 9:00 часа, едновременно в цялата страна.
Участниците ще работят върху теми, съставени от Националната комисия. Решаването
на задачите ще бъде без наличие на мрежова среда. След завършване на състезанието
проверката ще бъде извършена от Националната комисия чрез проверяваща система.
 

Указание за организаторитe в местата на провеждане
Файлове образци: grad.xls, grad.zip

Преди състезанието учениците трябва да получат разпечатани на хартия условия
на задачите и общите ограничения за проверяващата система и за времевите ограничения
по задачи. Учениците трябва да са заели работните си места в 8:30 часа на 15 февруари 2020 г.
В 8:30 часа в деня на състезанието ще бъдат публикувани условията на задачите тук
и в сайта
Инфос.


При затруднение за отварянето на сайта ИНФОС на
оригиналния му адрес (
www.math.bas.bg/infos)
проверете резервния линк:
bbr.math.bas.bg/infos

Архив:

Общински кръг на Националната олимпиада по информатика, 2020 г.

 


План - календар  

Емил Келеведжиев (keleved@gmail.com)
15 February, 2020 11:49:27