Национална олимпиада по информатика

Първи (общински) кръг

Срок за провеждане - до 5 януари 2019 г.


 

Съгласно план-графика на МОН Общинският кръг на Националната олимпиада 

по информатика трябва да бъде проведен до 5 януари 2019 г. Националната 
комисия изготвя теми, които могат да бъдат използвани при желание от 
страна на организаторите за провеждане на състезанието. Темите ще бъдат 
публиквани в Инфос и в keleved.com в 8:30 часа на 5 януари 2019 г. (събота). 

Теми на Националната комисия по възрастови групи: A, B, C, D, E, общ архив
 

Тестове и авторски решения: A.zip, B.zip, C.zip, D.zip, E.zip
 

 


План - календар  

Емил Келеведжиев (keleved@gmail.com)
05 January, 2019 17:43:49