Областен кръг на

Националната олимпиада по информатика

17 февруари 2018 г.


Национална олимпиада по информатика - Областен кръг

Окончателни резултати: A, B, C, D, E.

Предварителни подробни резултати от проверката: A, B, C, D, E.

Бележки към предварителните резултати:

1. Пояснение към символите в таблиците:

+ означава успешен тест; W е грешен отговор; Т е превишаване на Time Limit;
R е run time error; C е грешка при компилиране

2. Ред на компилиране, докато се получи безгрешна компилация:

g++ -O2 -std=c++11g++ -O2; g++ -O2 -std=c++14; g++ -O2 -std=c++17; g++ -O2 -std=c++98

3. За зад. А1_bin0 е премахнат първоначално обявеният тест номер 13, поради открита грешка в него.

4. За зад. B3_codes е променено авторовото решение, което рефлектира само в отговора на последния
от предварително обявените тестове. Новото авторско решение може да видите тук.

 


Теми по групи: A, B, C, D, E.

Общ архив с темите.

Данни за проверяващата система и времеви ограничения

Тестове и авторски решения: A, B, C, D, E.

Списъци на участниците.

Общ архив с работите на участниците.

Съобщения и отговори на често задавани въпроси по време на състезанието:

1. Проверяващата система ще поддържа следните версии на езика: C++, C++98, C++11, C++14 и C++17.

2. За задача A3 - няма водещи нули в записа на числото А.

3. За задача C3 - процесът на "сучене" и "цапане" спира веднага щом за първи път се
достигне тегло, равно или по-голямо от
N.


Областният кръг на Националната олимпиада по информатика се проведе
на 17 февруари 2018 г. (събота) с начало в 9:00 часа, едновременно в цялата страна.
Темите, съставени от Националната комисия, които са задължителни за Областния кръг,
бяха публикувани тук и в сайта infos в 8:30 часа в деня на състезаниято. Проверката
на решенията ще бъде направена от Националната комисия.

Указание за организаторите.
Файлове образци за организаторите: grad.xls, grad.zip

 


Архив:

Общински кръг 2018 г.


План - календар   (google calendar)

Емил Келеведжиев (keleved@gmail.com)
24 February, 2018 13:35:45