Национална олимпиада

по информатика

Общински кръг

 


 
Примерните теми, подготвени от Националната комисия за
общинския кръг на олимпидата по информатика, ще бъдат
публикувани тук и в сайта Инфос в 14:00 часа на 23 януари 2021 г.
 
 

 
Подробна информация за завършилите турнири може да намерите в Инфос

Архив:

Семинар за ръководители на отбори по информатика, Узана, 25-27 септември 2020 г.
 

 


При затруднение за отварянето на сайта ИНФОС на
оригиналния му адрес (
www.math.bas.bg/infos)
проверете резервния линк:
bbr.math.bas.bg/infos

 


План - календар  

Емил Келеведжиев (keleved@gmail.com)
15 January, 2021 09:56:26