Национална олимпиада по информатика

Първи (общински) кръг

Срок за провеждане - до 5 януари 2019 г.


 

Съгласно план-графика на МОН Общинският кръг на Националната олимпиада 

по информатика трябва да бъде проведен до 5 януари 2019 г. Националната 
комисия изготвя теми, които могат да бъдат използвани при желание от 
страна на организаторите за провеждане на състезанието. Темите ще бъдат 
публиквани в Инфос и в keleved.com в 8:30 часа на 5 януари 2019 г. (събота). 

 


План - календар  

Емил Келеведжиев (keleved@gmail.com)
27 November, 2018 19:27:49