Национална олимпиада

по информатика

Национален кръг, 2021 година

 


 
Националният кръг ще се проведе с два състезателни дни на 13 и 14 март 2021 г.
(събота и неделя) с начало 9:00 часа.  Учениците ще се състезават по региони
и ще работят в контролирана среда с наличие на квестори. Националната комисия
ще поддържа компютърна проверяваща система, чрез която всеки състезател
изпраща своите решения по време на състезанието. Организацията за провеждането
ще бъде подобна на областния кръг.
 

 
Подробна информация за предстоящи и за минали състезания може да намерите в Инфос

Архив:

Семинар за ръководители на отбори по информатика, Узана, 25-27 септември 2020 г.
Общински кръг на НОИ, 23 януари 2021 г.
Областен кръг на НОИ, 6 февруари 2021 г.
 


При затруднение за отварянето на сайта ИНФОС на
оригиналния му адрес (
www.math.bas.bg/infos)
проверете резервния линк:
bbr.math.bas.bg/infos

 


План - календар  

Емил Келеведжиев (keleved@gmail.com)
Последна промяна: 01 March, 2021 14:20:06