Обшински кръг на

Националната олимпиада по информатика

9 януари 2022 година

 


 
Примерни теми по възрастови групи: A.pdf, B.pdf, C.pdf, D.pdf, E.pdf
[Всички теми в общ zip файл]

Съгласно план-графика на МОН, Общинският кръг на Националната олимпиада
по информатика трябва да бъде проведен до 9 януари 2022 г.

Националната комисия публикува тук (и в сайта
Инфос) в 8:30 часа
на 9 януари 2022 г. (неделя) примерните теми за общинския кръг. Тези училищни
комисии, които ще ползват публикуваните тук теми, трябва да организират
общинския кръг да започне точно в указания час и ден. Всяка училищна комисия
има правото да избере начина и времето на провеждането (да е до 9 януари 2022 г.)
и провеждането да е съобразено със заповедите на МОН и на Министерството
на здравеопазването.


 
Подробна информация за предстоящи и за минали състезания може да намерите в Инфос
 

При затруднение за отварянето на сайта ИНФОС на
оригиналния му адрес (
www.math.bas.bg/infos)
проверете резервния линк:
bbr.math.bas.bg/infos

 


Емил Келеведжиев (keleved@gmail.com)
Последна промяна: 09 January, 2022 07:32:02